De slimme stad

De Slimme Stad

Centraal op het congres Verkeer in de slimme stad staat de vraag hoe we met inzet van moderne technologie de mobiliteit verzekeren van het sterk groeiende aantal inwoners in de steden.

Meer dan de helft van alle mensen in Nederland woont in de 100 duizend-plus steden. Dat aantal zal de komende jaren nog fors toenemen, in sommige steden zelfs met tientallen procenten.

Daar ligt een aantal – soms elkaar versterkende – effecten aan ten grondslag.

Steden zijn aantrekkelijke geworden, vooral de leeftijdscategorie 18-45 jaar kiest voor de stad. Daaronder studenten, tweeverdieners, zzp-ers en hoger opgeleide werknemers met een tijdelijke contract. En de globalisering en technologische vernieuwingen maken goed bereikbare steden met een hoogopgeleide bevolking tot aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor ondernemingen.

De hoge dichtheid van bevolking, bedrijven en bebouwing vraagt om innovatieve oplossingen op het gebied van mobiliteit.

Verkeerskundigen, planologen en stedenbouwers moeten samen optrekken om het maximale profijt te halen uit concepten als Internet of Things, Big Data en Smart Cities om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad van de toekomst veilig te stellen.

Welke ontwikkelingen staan ons te wachten? Welke mogelijkheden bieden nieuwe technologieën? Welke oplossingen kunnen we nu al inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersmanagement, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, logistiek, parkeren, planologie, stedenbouw, ruimtelijke ordening, burgerparticipatie, enzovoort.

Dat zijn thema’s die aan de orde komen op het Grote Verkeersnet Jaarcongres 2015: Verkeer in de slimme stad op 12 mei 2015 in Utrecht.

Bestemd voor verkeerskundigen, planologen, stedenbouwers, ro-specialisten en architecten bij overheden, adviesbureaus, wetenschappelijke organisaties en ICT- en andere bedrijven .