Nedap Identification Systems, marktgroep van Nedap N.V.,  is de grootste speler op het gebied van lange-afstand identificatie, draadloze voertuigdetectie en voertuigtoegang management. Nedap lezers, sensoren en controllers optimaliseren, monitoren en controleren de doorstroom van voertuigen en personen op een veilige en efficiënte wijze. Waar dan ook ter wereld. Nedap technologie wordt eenvoudig toegepast in en geïntegreerd met beveiligings-, logistieke-, verkeers- en parkeertoepassingen.

Real-time parkeerinformatie
New York, Manilla, Madrid, Kortrijk, Zoetermeer… Wat hebben deze steden met elkaar gemeen? Zij (en nog veel meer steden en dorpen wereldwijd) hebben parkeerplekken op straat uitgerust met Nedap’s SENSIT draadloze parkeersensoren. Daarmee hebben zij real-time zicht op de actuele parkeerbezetting en de parkeerduur. Ongeveer dertig procent van al het stadsverkeer bestaat uit automobilisten die op zoek zijn naar een vrije parkeerplaats. Met gemakkelijk vindbare parkeerplaatsen wordt de stad aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers: minder files, minder uitlaatgassen en veiligere straten.

Het draadloze parkeersensor systeem SENSIT van Nedap monitort de real-time bezetting per parkeerplek en registreert ook de tijdsduur dat een voertuig daar geparkeerd staat. Zo kunnen automobilisten verwezen worden naar vrije parkeerplaatsen in de buurt van de bestemming, wordt  de beschikbare parkeercapaciteit beter benut en kunnen parkeerplekken efficiënter worden gehandhaafd. De real-time parkeerdata is open en eenvoudig te integreren in (bestaande) verkeer- en parkeergeleiding systemen, smartphone apps en via systemen voor handhaving en parkeermanagement.

Dynamische stadstoegang
Met het centrale management systeem voor stadstoegang en een voertuigtoegang controller (VMC) kan op een veilige manier automatisch toegang verkregen worden tot een met beweegbare palen afgesloten binnenstad. De toegang wordt verkregen op basis van een ontheffing met behulp van een toegangspas, transponder of kenteken. Zo kan op een beheersbare maar flexibele manier toegang op maat gegeven worden aan alle doelgroepen zoals bewoners, winkeliers, bevoorrading, nood- en hulpdiensten en taxi’s, terwijl de binnenstad toch een prettig en autoluw winkelgebied blijft.

 

Wat vooraf ging

Vorig jaar was er het Big Data congres van Verkeersnet. Dat was nieuw en spectaculair. Het ging vooral over de nieuwe mogelijkheden om data in te zetten voor het monitoren en sturen van verkeer. Het congres legde sterk de nadruk op – technische – innovaties. Nu we een beetje bekomen zijn van de verbazing, wordt het tijd om terug te gaan naar de basis en de vraag te stellen: waar doen we het voor? Wat kunnen we echt met al die nieuwe verworvenheden? En vooral: welk probleem los je daar mee op?

Thema: De Stad

Vanuit verkeerskundig perspectief loop je er dan tegenaan dat vooral de stad aandacht vraagt. Die ontwikkelt zich steeds dynamischer, het aantal inwoners neemt toe, de bevolkingssamenstelling verandert, de fiets rukt op. En was het vroeger relatief simpel en overzichtelijk, je telde auto’s en stopte dat in een verkeersmodel, tegenwoordig moet je met veel meer factoren rekening houden. Dan kom je uit bij de inrichting van de stad, bij het gedrag van de inwoners in de stad, bij het sociale van de stad. Dus ook bij de planologen en stedebouwkundigen. En dan wordt duidelijk dat het echt de hoogste tijd wordt dat de beroepsgroepen gaan samenwerken, want dat is tot nu toe eigenlijk nauwelijks het geval.

Voor verkeerskundige en planoloog

Met het congres hebben we verkeerskundigen, planologen en stedebouwers bij elkaar gebracht. Duidelijk is geworden dat door kennis en kunde uit te wisselen en te bundelen het diffuse begrip Smart City meer inhoud is te geven. Verder heeft de dag duidelijk gemaakt welke tools we daarvoor nu al in de aanbieding hebben!
Onder Programma > Meer informatie zijn de meeste presentaties te downloaden. De komende tijd zullen er waarschijnlijk nog enkele bijkomen. Bekijk hieronder de sfeerimpressie, die begint met een video.